------------------- ------ -- ---

นำเข้า Mechanical Seals หลายชนิดจากต่างประเทศ รวมถึงชิ้นส่วนวัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย Mechanical Seals ตามมาตรฐาน JIS / DIN / ANSI ราคาส่ง สำหรับแม็คคานิคอลซีล ปั๊มน้ำ

สำหรับปั๊มน้ำ (water pump) ปั๊มจุ่ม (submersible pump) ปั๊มหอยโข่ง (centrifugal pump) ปั๊มเคมี(chemical pump) ปั๊มของเหลวอื่นๆ เครื่องผสม(mixer) เครื่องกวน(agitator) โดยได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อให้ใช้งานได้ตามข้อกำหนดของแต่ละรุ่น ดังนั้นผู้ใช้จึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของ Mechanical Seals ชนิดต่างๆ ลักษณะการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะใช้ Mechanical Seal

ปั๊มน้ำ (water pump)

ปั๊มจุ่ม (submersible pump)

 

ปั๊มเคมี(chemical pump) 

----เครื่องจักร(machine)
ตัวอย่าง Mechanical Seals

ราคา Mechanical Seals เลือกตามประเภทของ Mechanical Seals เพื่อให้ทราบรุ่นหรือ ชนิดของ Mechanical Seals ถ้าไม่ทราบให้วัดขนาด Mechanical Seals ของท่าน เพื่อเปรียบเทียบกับตาราง Mechanical Seals ของแต่ละรุ่น หรือโทรปรึกษาเรา 02-9069471-72 , สายด่วน 089-7664766

เลือกชนิดหรือประเภทของ Mechanical Seals pump แม็คคานิคอลซีล ปั๊มน้ำ

Auto Cooling Pump Seal

Air-Condition Compressor Seal

Industrial Pump Seal

Single & Dual Cartridge Seal

 

Key : Mechanical seal, ซีลปั๊มน้ำ, ราคาแม็กคานิคอล ซีล, แม้คคานิคอล ซีล ปั๊มน้ำ, ราคา mechanical seal, ชนิด แม็คคานิคอล ซีลปั๊มน้ำ , ซีลสำหรับซ่อมปั๊มน้ำ, ซีลเพลาปั๊มน้ำ,ราคาซีลปั๊มน้ำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

บริหารงานโดย บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่งโปรดัก จำกัด โทร.02-9181288,1044,1990 แฟกซ์ 02-9181090 ผู้นำเข้าสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายรายการ : Zilmet Tank : ฺBio Tank : Best Tank : Mac3 : Fando : ลูกลอยไฟฟ้า : วาล์ว : ปั๊มน้ำ :ถังเพิ่มแรงดัน : มอเตอร์ไฟฟ้า :เกจวัดแรงดัน: ซีลปั๊มน้ำ : ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ์ www.powerEp.net

Copyright © 2007-2010 บริษัท เพาเวอร ์เอ็นจิเนียริ่ง โปรดัก จำกัด, Tel.02-9181288 Designed by @ wirat Ch e-mail : pep_thai@hotmail.com

Visitor Counter
Visitor Counter